14 Temmuz 1789 günü Fransa’da Halk Ayaklanması ve Bastille Hapishanesi‘ne baskın yapılmasıyla başlayan ve İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi ile devam eden devrim hareketine Fransız Devrimi denir. Mutlak monarşik yapıdan, zenginlerin üstlüğünden, sefalet ve fakirlikten, yüksek vergilerden bıkan orta ve alt tabakadan halk bu ayaklanmayı başlatmıştır.

Fransız Devrimi Sonucunda, Fransa’da mutlak monarşi devrilmiş yerine cumhuriyet kurulmuş ve Roma Katolik Kilisesi ciddi boyutlarda reforma gitmiştir. Fransız Devrimini tetikleyen bir diğer neden savaşlardan dolayı boşalan devlet hazinesinin halktan alınacak vergi miktarlarının artırılmasıdır.

Fransız İhtilâli’nin gündeme getirdiği özgürlük, eşitlik, kardeşlik, milliyetçilik gibi sosyopolitik kavramlar bütün dünyada yankı bulmuştur. Fransız Devrimi, Fransa’daki mutlak monarşinin devrilmesine, yerine cumhuriyetin kurulmasına ve Roma Katolik Kilisesi’nin ciddi reformlara gitmesine neden olmuştur. Avrupa ve Batı dünyası tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bu devrimle Yeni Çağ kapanmış ve Yakın Çağ açılmıştır.

Fransız İhtilalinin Fransa dışında en etkili olan ilkesi ulusçuluk, Osmanlı İmparatorluğu’nu da derinden etkilemiştir. İlk isyan eden ve ayrıcalık elde eden Sırplardan başka, 1829 Edirne Antlaşmasıyla Yunanlılar Osmanlıdan ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.